Stari trg 34, 1000 Ljubljana
tel: 01/242 73 01, 242 73 00, faks: 01/425 48 57
spletna stran: www.ag.uni-lj.si

AG_slika2Akademija za glasbo (AG) je edini slovenski glasbeno-umetniški visokošolski zavod in je ustanova posebnega nacionalnega pomena. Tu so se šolali mnogi izvrstni glasbeniki, med njimi oba glasbenika, častna doktorja ljubljanske univerze, Irena Grafenauer in Igor Ozim.

Leta 1975 je AG je postala članica ljubljanske Univerze, število študentov pa je postopoma naraščalo do sedanjih več kot 400. Študenti se izobražujejo na 26 smereh programa glasbena umetnost in na programu glasbena pedagogika.

O kakovosti pričajo odlični nastopi simfoničnega orchestra, ki je doživel imenitne odzive na gostovanjih v tujini, kjer sta ga kritika in publika v preteklem destletju uvrstili na sam vrh mladih evropskih orkestrov. Študentje AG sodelujejo tudi v številnih mednarodnih orkestrih. Zelo uspešno je tudi umetniško delovanje drugih večjih sestavov – zborov (komornega, dekliškega, mešanega in koralnega), godalnega, pihalnega, trobilnega, kitarskega in harmonikarskega orkestra ter Big banda. Študentje solisti se predstavljajo na koncertnih in opernih odrih, kjer jim velik motiv predstavlja zlasti možnost solističnega nastopa s profesionalnimi orkestri v akademijskem koncertnem abonmaju, ki si ga morajo priboriti na avdiciji, pa tudi številne možnosti v drugih koncertnih ciklih in to je prednost pred tujimi sorodnimi ustanovami. Študentje osvajajo številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih, so visoko zaposljivi in predstavljajo glavnino kadra v nacionalnih profesionalnih ansamblih ter v glasbenem šolstvu na vseh ravneh. Posameznikom uspeva preboj tudi v najboljše svetovne orkestre, kot sta Berlinska in Dunajska filharmonija.