Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
tel: 01/251 04 12, 251 05 03, 251 95 80, 426 43 16,  fax: 01/251 04 50
spletna stran: www.agrft.uni-lj.si

UL AGRFT opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo na področju gledališča, radia, filma in televizije. Je edini visokošolski javni zavod v Sloveniji, ki izvaja na dodiplomski in podiplomski stopnji javno veljavne študijske programe za pridobitev ustrezne izobrazbe na področju gledališča, radia, filma in televizije.

UL AGRFT izvaja javno veljavne študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe na naslednjih smereh: dramska igra in umetniška beseda, gledališka in radijska režija, filmska in televizijska režija in dramaturgija.

Na podiplomski stopnji izvaja UL AGRFT magistrske študijske programe: dramske igre, umetniške besede, gledališke režije, radijske režije, scenografije, kostumografije, filmske režije in televizijske režije za pridobitev magisterija umetnosti in magistrske študijske programe: dramaturgije, slovenske in/ali evropske dramatike, slovenskega in/ali evropskega gledališča, zgodovine in teorije filma za pridobitev magisterija znanosti. Študijski program za pridobitev doktorata znanosti je mogoče pridobiti na dramaturgiji.

Dodiplomski študijski programi UL AGRFT na univerzitetni stopnji so bili potrjeni na Svetu za visoko šolstvo dne 24.11.1995, podiplomski študijski programi pa 30.5.1996.

UL AGRFT je nosilka umetniške dejavnosti, v katero se vključuje z javnimi gledališkimi produkcijami, kratkimi dokumentarnimi in igranimi filmi ter radijskimi in televizijskimi oddajami.

UL AGRFT je tudi edina raziskovalna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju gledaliških in filmskih ved (zgodovina slovenskega gledališča, filma, zgodovina in teorija drame...).