Erjavčeva ul. 23, 1000 Ljubljana
Dekanat: 01/4212 500
Študentski referat: 01/4212 501, 01/4212 502
fax: 01/2519 071
spletna stran: http://www.aluo.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje se posveča učenju postopkov umetniškega ustvarjanja in oblikovanja ter teoretskim znanjem, ki kreativnost omogočajo.

Akademija ima štiri študijske programe, ki delujejo v okviru štirih oddelkov:

  • kiparstvo,
  • slikarstvo,
  • oblikovanje in
  • restavratorstvo.

Študij:
Dodiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je štirileten. Po načinu se deli na redni, izredni in vzporedni študij. Odvija se v petih študijskih programih: dveh na Oddelku za oblikovanje (vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje) in na Oddelkih za slikarstvo, kiparstvo ter restavrtorstvo.

Po zaključenem dodiplomskem študiju se študenti lahko vpišejo na dvoletni podiplomski študij na večjem številu programov.

Redni dodiplomski študij
Študij traja štiri leta in se zaključi z diplomo, ki jo je potrebno izdelati v enoletnem absolventskem stažu.

Izredni dodiplomski študij
Akademija vsako leto razpiše 1 do 3 prosta vpisna mesta za izredni študij na vsakem od študijskih programov. Izredni študij je štirileten in se zaključi z diplomo, ki jo je potrebno izdelati v enoletnem absolventskem stažu.

Podiplomski študij
Študentje, ki so končali dodiplomski študij lahko študij nadaljujejo na magistrski in doktorski ravni. Študij se deli na umetniškega in znanstvenega. Magistrski študij traja dve, doktorski pa štiri leta.