Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
tel:01/580-51-00; faks:01/580-51-02
spletna stran: www.fdv.uni-lj.si

FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj.

Svojo akademsko odličnost gradi Fakulteta s svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso.

Njena »diferenca specifika« so raznovrstni študijski programi, ki so odprti drug do drugega in ki temeljijo na prepletanju  znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin; ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin. Takšni programi so privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine.

Izhajajoč iz evropske razsvetljenjske tradicije Fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno  prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.