Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana,
tel:01/476-84-11; faks:01/426-46-30
spletna stran: www.fe.uni-lj.si

Glavna dejavnost Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Oblike vzgoje in izobraževanja so pestre, razlikujejo se po obsegu, težavnosti, načinu izvajanja in številu udeležencev.

Poleg rednega izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje elektrotehniških strokovnjakov, pa tudi strokovnjakov drugih strok, ki potrebujejo elektrotehniško znanje. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje ipd. Prav posebna in zelo osebna pa je vzgoja mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in znanstveno delo.
Doslej je na Fakulteti za elektrotehniko dokončalo študij 1885 inženirjev elektrotehnike (prejšnja organizacijska oblika), 65 diplomiranih inženirjev elektrotehnike in 5681 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike. Dodiplomski študij je uspešno sklenilo 697 magistrov, promoviranih pa je bilo 315 doktorjev elektrotehniških znanosti. Fakulteta je izvedla ze preko 450 seminarjev strokovnega izpopolnjevanja in dopolnilnega izobraževanja, ki jih je obiskalo nad 6000 udeležencev. Te številke pomenijo ljudi, ki so z znanjem, pridobljenim na fakulteti, zgradili, usposobili in vodili elektrotehniško in drugo industrijo v Sloveniji, ali pa so se s svojim znanjem in sposobnostmi uveljavili v tujini.

Dodiplomski študij
- 1. stopnja UN
- 1. stopnja VS

Podiplomski študij
- 2. stopnja
- 3. stopnja