Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana,
tel:01/476-95-00; faks:01/425-80-31
spletna stran: www.ffa.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo (FFA) Univerze v Ljubljani (UL) je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviti magistrski študij farmacije, univerzitetni  in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije. Svojo dejavnost izvaja v skladu z Nacionalnim programom visokega šolstva Republike Slovenije in Zakonom o visokem šolstvu. Fakulteta za farmacijo je v skladu z opredelitvijo UL za znanstveno univerzo usmerjena v koncept znanstvene farmacije in klinične biokemije, ki raziskovanje in učenje pojmuje kot nerazdružljivo celoto.

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije in klinične biokemije, ki letno sprejme 145 študentov enovitega magistrskega študija farmacije, 40 študentov univerzitetnih študijev laboratorijske biomedicine in kozmetologije, 40 študentov magistrskega študija laboratorijske medicine in 25 študentov magistrskega študija industrijske farmacije. V študijskem letu 2010/11 je bilo vpisanih 1233 študentov na enoviti magistrski študijski program farmacija in prvostopenjska študijska programa laboratorijske biomedicine in kozmetologije, na magistrska študijska programa industrijske farmacije in laboratorijske biomedicine 145 študentov, na interdisciplinarni doktorski študijski program biomedicine 101 študent.

Enoviti magistrski študij farmacije omogoča pridobitev naziva magister/magistra farmacije, ki nudi odlične možnosti za zaposlitev in omogoča nadaljevanje izobraževanja na doktorskem študiju. Program je usklajen z direktivo 2005/36/EC, kar omogoča priznavanje poklica farmacevta v vseh državah članicah EU.

Študent univerzitetnega študija laboratorijske biomedicine pridobi po uspešno zaključenem študiju naziv diplomirani inženir/diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine, ki omogoča zaposlitev v klinično biokemičnih laboratorijih, v raziskovalnih institucijah in v industriji.

Študent univerzitetnega študija kozmetologije pridobi po uspešno zaključenem študiju naziv diplomirani inženir/diplomirana inženirka kozmetologije in je usposobljen za delovna mesta v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijskih službah, v raziskovalnih institucijah, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah.

Študent magistrskih študijskih programov laboratorijske biomedicine in industrijske farmacije pridobi po uspešno zaključenem študiju naziv magister/magistrica laboratorijske biomedicine oziroma industrijske farmacije.

V okviru doktorskega programa Biomedicina v okviru UL izvaja Fakulteta za farmacijo triletni doktorski študij 180 ECTS na treh področjih: farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, toksikologija.

Značilnost študija na FFA je vključevanje študentov v raziskovalno delo na vseh nivojih študija, kar se odraža v visoki kakovosti in motiviranosti diplomantov.

Študijski programi