Jadranska ul. 19, 1000 Ljubljana,
tel:01/476-65-00; faks:01/251-72-81
spletna stran: www.fmf.uni-lj.si

Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) je nastala leta 1995 z razdružitvijo tedanje Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, študija fizike in matematike na Univerzi v Ljubljani pa obstajata vse od njene ustanovitve leta 1919. Danes ima Fakulteta 1100 dodiplomskih in 80 podiplomskih študentov, ki imajo na voljo 19 predavalnic, 5 računalniških učilnic, 3 računalniške laboratorije za individualno delo, 5 praktikumskih učilnic, 2 raziskovalna laboratorija, 5 knjižnic. Vsako leto prirejamo študentsko prvenstvo v programiranju in razpisujemo Halcomove nagrade za raziskovalno delo študentov.


Sodelavci fakultete za matematiko in fiziko tesno sodelujejo z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko ter Inštitutom Jožef Stefan.

 

 

Dodiplomski in podliplomski študij fizike
Dodiplomski in podiplomski študij matematike