Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana,
tel:01/580-55-00; faks:01/580-55-21
spletna stran: www.fu.uni-lj.si

Fakulteta za upravo je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z razvijanjem disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem (spo)znanj v izobraževanje in usposabljanje.

 

Fakulteta za upravo bo vir iskanih strokovnjakov. Prepoznavna bo po inovativnih izobraževalnih pristopih, zanimivih predavanjih, kakovostnem raziskovalnem delu in strokovnjakih, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja strokovne javnosti doma in v svetu. Proces izobraževanja bo puščal kakovosten pečat, zato bodo njeni diplomanti ponosni na diplomo.  Fakulteta za upravo bo povezana in dobro organizirana izobraževalna ustanova. Vloge bodo jasno opredeljene, razdeljene in spoštovane. Zaposleni bodo predani uresničevanju poslanstva organizacije. Medsebojno bodo povezani, obveščeni in imeli bodo možnost osebnega razvoja. Študij na fakulteti