Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
tel:01/543-77-02; faks:01/543-77-01
spletna stran: www.mf.uni-lj.si

Medicinska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani. Razdeljena je na oddelek za dodiplomski in podiplomski študij ter na odsek za splošno medicino in dentalno medicino. Na obeh odsekih poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov. Dodiplomski študij medicine in dentalne medicine se izvaja v skladu z nacionalnim programom visokega šolstva in traja 6 let. Pouk poteka v učnih bazah in učnih zavodih. Diplomanti pridobe naziv doktor medicine in doktor dentalne medicine. MF izvaja podiplomske programe za pridobitev specializacije, magisterija in doktorata znanosti. Poleg tega MF sodeluje pri dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih na drugih fakultetah in visokih šolah, članicah Univerze v Ljubljani. MF izvaja znanstvenoraziskovalno delo kot pogoj izobraževalnega dela ter znanstvenoraziskovalno delo skladno s programom Ministrstva za znanost in tehnologijo. Sodeluje v domačih in tujih znanstvenih projektih. MF je vključena v programe mednarodnega sodelovanja medicinskih strok kot strokovni vrh na področjih, ki jih pokrivajo njeni inštituti.

Študij na MF