Aškerčeva c. 12, 1000 Ljubljana,
tel:01/470-45-00; faks:01/470-45-60
spletna stran: www.ntf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniško fakulteto sestavljajo štirje oddelki, na katerih izobražujemo študente na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih različnih naravoslovnih, tehniških in umetniških področjih. Osnovna študijska področja fakultete so naslednja:
- Rudarstvo in geotehnologija
- Geologija
- Metalurgija in materiali
- Tekstilna tehnologija
- Oblikovanje tekstilij in oblačil
- Grafična in informacijska tehnika

Fakulteta deluje na več lokacijah v Ljubljani. Povsod so sodobno opremljeni laboratoriji in knjižnice, ki omogočajo kvaliteten študij in vrhunske raziskave. Učitelji, raziskovalci in študentje sodelujejo z gospodarstvom in so vpeti v mednarodne projekte. Izobraževanje in raziskovanje potekata v skladu s potrebami slovenske industrije in širšega družbenega okolja. Pestrost strok, ki jih gojimo na fakulteti, omogoča interdisciplinarno delo znotraj same fakultete in široke možnosti povezovanja v mednarodnem in domačem okolju. Znanstvenoraziskovalno delo fakultete povezuje temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo, ki omogoča hiter prenos raziskovalnih rezultatov v prakso.

 

Povezave: