Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,
tel:01/420-31-00, 420-31-13; faks:01/420-31-15
spletna stran: www.pf.uni-lj.si

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. 

Prvostopenjski univerzitetni študij prava traja štiri leta. Diplomant pridobi naziv diplomirani pravnik oziroma diplomirana pravnica. Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo so v gospodarstvu, upravi z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot podporni poklici v pravosodju. Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodniki, odvetniki, tožilci, notarji) je opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega študija.

Drugostopenjski magistrski študij na Pravni fakulteti traja eno leto, diplomant pa pridobi naziv magister oziroma magistra prava. Program pomeni nadgradnjo prvostopenjskega programa in skupaj z njim zagotavlja formalno raven izobrazbe, ki se zahteva kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita. Diplomanti naše fakultete so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo najboljši.

Pravna fakulteta  poleg  prvostopenjskega in drugostopenjskega študija prava izvaja tudi doktorski študij za pridobitev doktorata znanosti, ki je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.

Več informacij: