Gerbičeva ul. 60, 1000 Ljubljana,
tel:01/477-91-00
spletna stran: www.vf.uni-lj.si

Naloge, odgovornosti in pristojnosti veterinarske stroke se razlikujejo med posameznimi državami, vendar se v nacionalnih programih veterinarska stroka vedno vključuje v pet glavnih področij:

 • državno veterinarsko administracijo za kontrolo bolezni, živalske proizvodnje in veterinarskega javnega zdravstva
 • zaščito okolja in zaščito živali
 • klinično zdravstveno nego živali
 • proizvodnja in trženje farmacevtskih in biološkh preparatov, reja živali, proizvodnja živil in predelava odpadkov (industrija)
 • izobraževanje, raziskovanje in drugo


Nameni veterinarske stroke, ki jih navaja 2. člen slovenskega Zakona o veterinarstvu so:

 • varovanje in izboljševanje zdravja živali;
 • zaščita zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi
 • ugotavljanje ter diagnosticiranje bolezni in zdravljenje bolnih živali;
 • zagotavljanje ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoonozami, alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami s preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi;
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti surovin in živil živalskega izvora, skrb za zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in preprečevanju ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega izvora;
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti krme ter skrb za zdravstveno ustreznost krme;
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napajanje;
 • zagotavljanje reprodukcije in proizvodne sposobnosti živali z vidika zdravstvenega varstva živali;
 • zagotavljanje ukrepov za varstvo okolja pred onesnaževanjem s povzročitelji bolezni, ki se pojavljajo pri živalih ter higienskih razmer in ustreznosti okolja z vidika zdravstvenega varstva živali;
 • zaščita živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrb za dobro počutje živali;
 • veterinarsko izobraževanje, osveščanje in obveščanje prebivalstva


Dodiplomski študij