Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
tel: 01/300-11-11; faks: 01/300-11-19
spletna stran: www2.zf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta je najmlajša fakulteta ljubljanske univerze, vendar z dolgo in pestro zgodovino. Danes je poslanstvo Zdravstvene fakultete, kot vodilne izobraževalne in raziskovalne ustanove v srednji Evropi, izobraževati odlične strokovnjake, s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarjati nova znanja in skrbeti za njihov prenos v prakso.

Zdravstvena fakulteta izobražuje na osmih zdravstvenih področjih:

- na univerzitetnem: Sanitarno inženirstvo in visokošolskih študijskih programih 1. stopnje: Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega 
- ter na študijskih programih 2. Stopnje: Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija, Zdravstvena nega, Fizioterapija.

Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje