V okviru delovnega srečanja med Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Reki je bil danes na slednji podpisan sporazum o odprtju Lektorata slovenskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti Univerze na Reki. Obe univerzi se strinjata, da je sodelovanje pri poučevanju slovenskih študij vzajemnega interesa. Odprtje Lektorata bo olajšalo akademske raziskave in še poglobilo že tako uspešno sodelovanje med obema univerzama.

Datum objave: 09.04.2018

Kategorija: Alumni

 Foto: arhiv UL