Datum objave: 07.05.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: EACEA/LLP

Naziv: Razpis za zbiranje predlogov v okviru programa vseživljenjsko učenje - Izvajanje evropskih strateških ciljev pri izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije)

Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je:

na podlagi strateškega okvira ET 2020 spodbujati evropsko politično sodelovanje in tako podpirati prizadevanja držav za izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020, kot je navedeno v letnem pregledu rasti za leto 2013 in sporočilu o ponovnem razmisleku o izobraževanju, predvsem: razvoja znanja in spretnosti za rast in konkurenčnost, krepitve zaposljivosti mladih in zniževanja stopnje zgodnjega opuščanja šolanja, tako da se daje prednost učinkovitemu vlaganju v izobraževanje in usposabljanje, z:

— zagotavljanjem podpore ozaveščanju in institucionalni zavezi, usklajevanju in partnerstvu z vsemi zainteresiranimi stranmi za spodbujanje zlasti znanja in spretnosti za rast in konkurenčnost ter zaposljivost mladih (del A), — spodbujanjem razvoja, preskušanja in ocenjevanja – na podlagi preskusov na terenu – inovativnih rešitev politike za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (del B).

 Razpis tudi omogoča ministrstvom in zainteresiranim stranem, da v praksi preskusijo izvajanje inovativnih politik (eksperimentiranje na področju politike), ki obravnavajo evropske cilje.

OPOMBA: Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo le nacionalna partnerstva, sestavljena iz vsaj treh organizacij, ki vključujejo vsaj enega ali več nacionalnih ali regionalnih organov, pristojnih za politike izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja (predšolsko, osnovnošolsko, poklicno izobraževanje in usposabljanje, visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih), ter druge organe in organizacije zainteresiranih strani, ki so neposredno vključene v razvoj in izvajanje takih politik.

Rok: Ponedeljek, 16. september 2013, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).

Skupna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju projektov, je 4 milijone EUR.

Več tukaj.