Datum objave: 03.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: EACEA/ MEDIA Programme (2007-2013)

Naziv: Support for the implementation of pilot projects.

 Vir: Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«.

 

Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 15.07.2013
Trajanje projekta: Do 12, 24 ali 36 mesecev.
Opis: V skladu s tem razpisom za zbiranje predlogov so upravičene naslednje dejavnosti: 1. distribucija: novi načini izdelave in distribucije evropskih avdiovizualnih vsebin prek nelinearnih storitev; 2. odprto okolje za medijsko produkcijo; 3. distribucija – promocija in trženje: razvoj lokalnih kinematografskih skupnosti s pomočjo spletne tehnike; 4. „stični medijski portal“: za razširjanje in izboljšavo dostopa do strukturiranih informacij evropskih avdiovizualnih vsebin in njihovo uporabo.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo evropska podjetja, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi prej navedenih ciljev. Kandidati morajo imeti sedež: v eni od 27 držav Evropske unije, v eni od držav EGP, v Švici, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini (če bodo pogajanja zaključena, sodelovanje te države v programu MEDIA pa formalizirano).
Vrednost razpisa: 1,5 milijona EUR.
Zneski in deleži financiranja: Najvišjega zneska ni. Finančni prispevek bo dodeljen v obliki dotacije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.