Datum objave: 13.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM:  Evropska komisija/ COST

Naziv:  Javni razpis - Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (COST)

  Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

 

Več informacij:

Domača stran razpisa

Rok prijave:

27.09.2013

Trajanje projekta:

Običajno 4 leta.

Opis:

COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu, tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. Še posebno so dobrodošli predlogi projektov, ki so podlaga za druge evropske programe in/ali jih predložijo mlajši raziskovalci. COST samih raziskav NE financira, pač pa podpira dejavnosti v zvezi s povezovanjem v mreže, kot so sestanki, konference, krajše znanstvene izmenjave in dejavnosti ozaveščanja in povezovanja. Trenutno podpira okoli 250 znanstvenih mrež (projektov).

Upravičeni prijavitelji:

V predloge projektov naj bodo vključeni raziskovalci iz vsaj petih držav, ki sodelujejo v COST.

Vrednost razpisa:

Zneski in deleži financiranja:

Finančna podpora za projekt, v katerem sodeluje 19 držav, je v obsegu 130 000 EUR na leto, običajno za obdobje 4 let, kar je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev.