Datum objave: 13.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM:  EuropeAID/ European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

Naziv:  Country-Based Support Schemes - Belarus

  Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 25.07.2013
Trajanje projekta: Od 12 do 36 mesecev.
Opis: V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice - EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitivi organizacij civilne družbe za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih reform, podpiranja mirne sprave skupinskih interesov ter krepitve politične udeležbe in zastopanosti v Belorusiji.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, organizacije, ki slonijo na skupnosti, zasebne neprofitne agencije, ustanove in organizacije ter njihove mreže na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijavitelji morajo imeti sedež v Belorusiji, eni od držav članic EU, držav kandidatk ali držav EEA. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.
Vrednost razpisa: 565,000 EUR
Zneski in deleži financiranja: Od 50,000 do 300,000 €, do 95% upravičenih stroškov.