Datum objave: 05.05.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

1.   Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti, veljavni naziv docent,

izredni profesor, redni profesor za področje analizne kemije, pridobljen na Univerzi v Ljubljani ali na ustanovi, s katero ima UL sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju nazivov, aktivno znanje slovenskega jezika.

3.  Kratek opis dela in nalog:

predavanja študentom in vodenje seminarjev na študijskih programih I. in II. stopnje, individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd., preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd., organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, posodabljanje učnih in izvedbenih načrtov predmetov ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov, načrtovanje, izvedba in pridobivanje sredstev za znanstveno raziskovalno delo, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del.

4.  Rok za prijavo: 

Od  5. 5. 2015  do 4. 7. 2015

5.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc

Telefonska številka: +386 1 479 8600

E-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si