Datum objave: 10.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: D019001,
šifra naziva: 3,
naziv: docent,
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) s področja naravoslovno-tehnične informatike ali druge ustrezne tehniške smeri; doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje informacijske in grafične tehnologije, sprejet na UL, ali primerljiv naziv na drugi ustanovi, ki je lahko podlaga za priznavanje enakovrednosti naziva
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta, izkazana sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo, izkazana sposobnost za kakovostno pedagoško delo, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, strokovnjak na področju grafične in informacijske tehnologije,

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 60 dni, do 11.9.2015

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2015 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39