Datum objave: 15.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž.
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001.
Tarifni razred: VII/2-3.
Ime naziva: Asistent.
Šifra naziva: 3.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Trajanje zaposlitve: določen čas (1 leto), z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za opravljanje dela: 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. visokošolska izobrazba 2. stopnje smeri: profesor biologije in kemije, magister profesor poučevanja biologije-kemije.

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 9,0,
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 9,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 1. 10. 2015, z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS.

Datum objave: 16. 7. 2015.

Rok za prijavo:  40 dni od datuma objave do 25. 8. 2015

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: