Datum objave: 21.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok od 21. 07. 2015 do 27. 07. 2015)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT (D010001) ZA PODROČJE ZOOLOGIJA  (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja bioloških znanosti
  • izvolitev  v naziv asistent za področje Zoologija
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov )

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:  7 dni -  od 21. 07. 2015 do vključno 27. 07. 2015.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Jasna Štrus
Telefonska številka: 01 320 3377