Datum objave: 22.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0 (želimo zaposliti tujca - EU)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H017004,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas od od 01.09.2015 do 30.09.2017.
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • 2. bolonjska stopnja (matematično oz. računalniško področje)
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • član projektne skupine: EFFMATH: Computational Effects in Computable and Formalized Mathematics;

Opis dela in nalog:
I.I. Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

I.II.I. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent  lahko (izvaja) opravlja:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

I.II.II. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih  (do 50% pedagoške obveznosti),
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalec predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavec),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Datum objave: 22. 7. 2015.

Rok za prijavo: 3 dni, od 22. 7. 2015 do 27. 7. 2015.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: