Datum objave: 01.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V KNJIŽNICI ODDELKA ZA SLOVENISTIKO IN ODDELKA ZA SLAVISTIKO (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba slovenistične ali slavistične smeri (predbolonjski programi)  oz. magister slovenistične ali slavistične smeri (bolonjski programi),
- bibliotekarski izpit,
- dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v Cobiss3,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- splošna računalniška znanja in poznavanje dela z informacijskimi viri in bazami podatkov,
- sposobnost timskega dela,
- samoiniciativnost, kreativnost,
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti

3. Delovne izkušnje:
- 2 leti delovnih izkušenj

4. Poskusno delo:
-     3 mesece

5. Kratek opis del in nalog:
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
- pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- informacijsko svetovalno delo
- uvajanje uporabnikov v knjižnico
- izposoja knjižničnega gradiva
- medbibliotečna izposoja
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 9. 2. 2018.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in funkcionalnih znanj,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

6.Predviden pričetek dela: 1. 3. 2018

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: