Datum objave: 09.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) - za računovodstvo tajništva

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na računovodskem področju
 • znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov, napredno znanje Excela
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikativnost

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • preverja pravilnost knjiženja in usklajenost glavne knjige z analitiko
 • pripravlja in spremlja plačilni promet s saldakonti
 • skrbi za analitično vodenje mednarodnih projektov in pripravlja podatke za poročanje
 • preverja usklajenost virov in sredstev
 • obračunava osnovna sredstva in drobni inventar
 • pripravlja in izdaja račune, zahtevke, obračune
 • pripravlja podatke za izdelavo analiz poslovanja tajništva

Rok za prijavo:  9. 2. 2018 – 16. 2. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.