Datum objave: 12.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Raziskovalec m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H017004
 • Ime naziva: /
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 80% oziroma 32 ur na teden
 • Trajanje zaposlitve: določen čas s krajšim delovnim časom 80 % oziroma 32 ur na teden za obdobje trajanja projekta (predvidoma od 17. 2. 2018 do 30. 9. 2018)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14)

 Ostali pogoji:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izobraževanja.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
 • izkušnje s snovanjem in izdelavo večpredstavnih učnih gradiv
 • usposobljenost za delo z računalnikom, uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu ESS,
 • načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta/programa
 • izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
 • priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
 • sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu/programu
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom (80 % oziroma 32 ur na teden), za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 17. 2. 2018 do 30. 9. 2018

Datum objave: 12. 2. 2018

Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave (do vključno 15. 2. 2018)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Zaposlitev bo delno financirana iz sredstev EU.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: