Datum objave: 21.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III
V TAJNIŠTVU ODDELKA ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO  (m/ž)

Šifra delovnega mesta: J017104
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in  trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska- 2. stopenjska izobrazba s področja angleškega jezika in književnosti
- znanje slovenščine
- obvladanje dela z računalnikom (Word, Excel, urejanje spletnih strani)
- poznavanje predpisov področja
- zanesljivost, komunikativnost,  organizacijske sposobnosti,
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis del in nalog:
- v sodelovanju s predstojnikom oddelka izdelovanje seznama predavanj, najav obsega pedagoškega dela in sestavljanje urnikov za vse stopnje študija,
- usklajevanje izpitnih rokov, govorilnih ur, koordinacija zagovorov diplomskih, magistrskih in doktorskih diplom
- samostojno strokovno svetovanje študentom v vprašanjih, ki zadevajo študij na oddelku,
- samostojno urejanje podatkov v študentskem informacijskem sistemu
- sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj, konferenc, simpozijev ipd. v organizaciji oddelka (tudi mednarodnih) in gostovanj tujih predavateljev na oddelku
- sodelovanje pri promocijski dejavnosti oddelka
- urejanje informacij na spletnih straneh oddelka
- urejanje sprejete in oddane pošte oddelka, pisanje zapisnikov na sejah in sestankih oddelka, vodenje arhiva tajništva oddelka ter nabava pisarniškega materiala za potrebe oddelka
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 1. 3. 2018

5. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: