Datum objave: 04.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FILOZOFIJE (m/ž)
za določen čas, za študijsko leto 2018/2019 zaradi zaključitve starega progama Filozofije, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2018.

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja filozofije
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje filozofije,
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- zaželeno znanje nemščine in /ali francoščine;
- znanstveno-raziskovalne izkušnje na disciplinarnih področjih ontologije, metafizike, filozofije utopistike, sodobne metafizike in filozofske sistematike, ter ustrezne strokovne in znanstvene objave na omenjenih področjih; zaželene tudi pedagoške izkušnje na omenjenih področjih;
- izkušnje v mednarodnem sodelovanju;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov;
- organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta;
- izvedba predavanj za študente, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na študijskih programih 1. in 2. stopnje ter drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.);
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi magistrskih nalog in drugih del;
- pridobivanje, izvajanje in vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov;
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno  3. 8. 2018

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja
- Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevnih v pogojih za opravljanje dela.
- Seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: