Datum objave: 12.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT M/Ž za področje KVANTITATIVNIH METOD – RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Šifra DM D010001

2. Pogoji za opravljanje dela: 
- Univ. izobrazba naravoslovno tehnične smeri oz. mag. stroke s področja računalništva in informatike ali magisterij znanosti s področja Računalništva in informatike,
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje računalništva in informatike, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobite naziva asistenta,
- zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, za polni delovni čas, predviden nastop dela 1.9.2018,
- tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

4. Rok za prijavo: 17 dni, od 12.6.2018 do vključno 29.06.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika oz. slov. jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5. Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: