Datum objave: 12.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Katedra za mehaniko
objavlja prosto delovno mesto: RAZISKOVALEC (H017004)

Pogoji za opravljanje dela:
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, lesarstvo ali druga ustrezna tehnična smer
• izpolnjevanje pogojev za pridobitev raziskovalnega naziva asistent ali razvijalec

Opis dela in nalog:
• raziskovalno delo na projektu TIGR4smart:
- izvajanje destruktivnih in ne-destruktivnih meritev na lesu,
- programiranje v programskem okolju Matlab/Mathematica,
- urejanje in analiza rezultatov meritev,
- priprava poročil in predstavitev.   

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za določen čas 6 mesecev.

Datum objave: 12. 6. 2018,

Rok za prijavo: 10 dni, do 22. 6. 2018

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana,
email: