Datum objave: 14.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)
za izvajanje predmetov: Informacijski sistemi, Telekomunikacijska omrežja, Prenos multimedijskih vsebin in Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 01. 10. 2018 dalje in tri mesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja elektrotehnike,
- veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA;
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL.
Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s Študenti,
- znanstvene in strokovne reference s področja vsebine predmetov, predvsem na področju telekomunikacij in obdelave signalov.
 
Kratek opis dela in nalog:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov znanja,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod v Laboratoriju za Informacijske tehnologije, predvsem na projektih povezanih z biomehansko povratno vezavo in uporabo senzorjev v realnem času.
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
Potrebna dodatna znanja:
- pedagoške izkušnje,
- poznavanje telekomunikacijskih omrežij in protokolov,
- poznavanje informacijskih sistemov in varnostnih mehanizmov,
- poznavanje postopkov digitalne obdelave (senzorskih) signalov.

Rok za prijavo: Od 14. 06. 2018 do 13. 8. 2018
     
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: