POLETNE ŠOLE 2017 

Doktorske poletne šole

Kontaktna oseba

Spletna stran poletne šole

Datum poletne šole

 

Interdisciplinarna delavnica Migracije

Tjaša Podpečan

http://www.uni-lj.si/v_ospredju/2017011614205682/

 13. in 14. 1. 2017

Mednarodna doktorska poletna šola Naravne nesreče

Klaudija Sapač

prof. dr. Mojca Šraj

http://www.let-group.com/summerschool.html

21. 5. 2017 - 10.6.2017

GSERM Global School in Empirical Research Methods 

   

  www.gserm.ch/ljubljana

21. -25. 8. 2017 in 28. 8. - 1. 9. 2017

 

POLETNE ŠOLE 2016

Doktorske poletne šole

Kontaktna oseba

Spletna stran poletne šole

Datum poletne šole

 

Doktorska poletna šola Ekonomske fakultete

Adrijana Lazić adrijana.lazic@ef.uni-lj.si

Mojca Maher Pirc  mojca.maher.pirc@ef.uni-lj.si

www.ef.uni-lj.si/summerschool/doctoral

Začetek:  
4. 7. 2016

Mednarodna šola Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini

prof. dr. Damijan Miklavčič
damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si
 

http://2016.ebtt.org/

13. 11. 2016
do
19. 11. 2016

Mednarodna poletna šola:

Novel therapeutic and diagnostic approaches to complex genetic disorders v sklopu programa CEEPUS / CEEPUS

prof. dr. Janja Marc

asist.dr. Irena Prodan Žitnik irena.prodan-zitnik@ffa.uni-lj.si

poletna šola nima spletne strani,
vse informacije dobite na naslovu

18 8. 2016
do
24. 8. 2016

Mednarodna poletna šola Varovanje okolja

prof. dr. Franc Lobnik franc.lobnik@bf.uni-lj.si 

prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn Andreja.Zgajnar@fkkt.uni-lj.si

www.let-group.com

27. 6. 2016
do
17. 7.  2016.

Šola teorije in prakse socialnega dela

prof. dr. Vito Flaker vito.flaker@fsd.uni-lj.si

Vera Grebenc
vera.grebenc@fsd.uni-lj.si

dialogueinpraxis.fsd.uni-lj.si/index.php?id=2

Okvirni datum začetka:
6. 6. 2016

Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja STRIDON

prof. dr. Nike Kocijančič nike.pokorn@ff.uni-lj.si

www.prevajalstvo.net/doktorska-poletna-sola

27. 6. 2016
do
8. 7.  2016

Seminar sinološke metodologije za doktorske študentke in študente

doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik Natasa.VampeljSuhadolnik@ff.uni-lj.si

Didaktika sinologije

Začetek:
1. 9. 2016

Mednarodna poletna šola Genomic Medicine - Bridging research and the clinic

prof. dr. Vita Dolžan

vita.dolzan@mf.uni-lj.si genmed2016@mf.uni-lj.si

ibk.mf.uni-lj.si/genmed2016

Zbornik 

3. 5. 2016
do
7. 5. 2016

Poletna metodološka šola

prof. dr. Samo Kropivnik
samo.kropivnik@fdv.uni-lj.si

www.fdv.uni-lj.si/en/ljms

Okvirni program

27. 6.2016
do
6. 7. 2016

Mednarodna šola za mlade raziskovalce s področja metodologije raziskovanja prava socialne varnosti v okviru projekta Efese

prof. dr. Grega Strban efese@pf.uni-lj.si

Young Researchers School

6. 6. 2016
do
10. 6. 2016

Bioetika in politika: soočenje z aktualnimi vprašanji

doc. dr. Roman Globokar Roman.Globokar@teof.uni-lj.si

 

Program

16. 5. 2016
do
21. 5. 2016