Poslovno poročilo rektorja 2015

Športni programi 2015/2016

Tutorski priročnik

Obštudijske dejavnosti 2014/2015

Poslovno poročilo rektorja 2014

Bolonjska prenova po Ljubljansko

Predstavitev Univerze v Ljubljani

Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani

Brošura za delodajalce

Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih za študijsko leto 2016/2017

Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih za študijsko leto 2016/2017

Športni programi 2014/2015

Obštudijske dejavnosti 2013/2014

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

Poročilo Rektorja za leto 2012

Informacije o vpisu za tuje državljane

Univerza v Ljubljani in njeni rektorji

Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva

Strategija Univerze v Ljubljani 2012 - 2020

Poslovno poročilo rektorja 2013

Karierni centri

Vodnik po doktorskih študijskih programih na UL

Častni doktorji Univerze v Ljubljani

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina