SODELOVANJE S SLOVENSKIMI UNIVERZAMI (Nacionalna mobilnost)

Slovenske univerze so 14. novembra 2005 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov, v katerem so se zavezale k pospeševanju mobilnosti študentov med Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem. V okviru sporazuma so univerze pripravile tudi Postopek za izvajanje sporazuma, v katerem je opredeljeno, kateri študentje se lahko udeležijo izmenjave, čas izmenjave, priznavanje opravljenih izpitov na gostujoči univerzi in koledar aktivnosti, povezanih z izvajanjem Sporazuma.

Sporazum in  postopek o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami.

Prijavni obrazec
Študijski sporazum

Rok za prijave za nacionalno mobilnost je v zimskem semestru 15. november, v letnem semestru pa 15.maj. Prijave se bodo obravnavale individualno (in ne preko Razpisa).

Za več informacij lahko pokličete go. Urško Ravnik : (01) 2418 572.
Informacije Univerze na Primorskem so dostopne tukaj.

ČLANSTVO UL V MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH

1. Utrechtska mreža

Pridružena združenja:

  • MAUI -  Mid America Universities International
  • AEN - Australian-European network

2. UNICA - Institutional network of the universities from capitals of Europe

Mreža univerz UNICA združuje 42 univerz glavnih mest Evrope. V njej skupaj sodeluje 120.000 osebja in 1.500.000 študentov. Njeno poslanstvo je promocija akademske odličnosti ter integracija in sodelovanje njenih članic. Stremi tudi k razvoju in implementaciji Bolonjske reforme. Da bi dosegla te cilje, prenaša poglede svojih članic v Evropske institucije, nacionalnim, regionalnim in mestnim oblastem. Svoje članice ob enem seznanja z evropskimi iniciativami in programi.
Posamezne aktivnosti znotraj mreže pokrivajo področja kot so internacionalizacija in mobilnost, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, oblikovanje strategij in politik, povezovanje s širšo družbeno skupnostjo in projektno sodelovanje.

3. SAR

V združenje SAR(Scholars at Risk) je vključenih 330 visokošolskih ustanov v 35 državah. Glavno vodilo SAR je delo in pomoč ogroženim učiteljem, raziskovalcem in študentom, spodbujanje akademske svobode in preprečitev napadov na visokošolske skupnosti po vsem svetu. Možne aktivnosti v SAR so:

  • Omogočiti gostovanja predavateljev, organizacija okroglih miz in drugih dogodkov
  • Zagovor tistih, ki so preganjani , zaprti ali zadržani po krivici preko projekta Scholars in prison ali preko “Student Advocasy “ seminarja.
  • promocija akademske svobode preko SAR buletina
  • Omogočiti gostovanje ogroženim učenjakomi, študentom, raziskovalcem in profesorjem
  • Udeležba na konferencah SAR
  • Praktično usposabljanje študentov
  • Sooblikovanje prioritet SAR

4. HUMANE - Heads of University Management & Administration Network in Europe

5. Rektorska konferenca - Alpe - Jadran

6. EUA - European University Association

7. CEEPUS - Central European exchange programme for university studies

8. CEI - Central European Initiative University Network  

 

 

Partnerske institucije

1.   Pregled sporazumov UL s tujimi univerzami 

MEDNARODNI SPORAZUMI UL


2.   Pregled sporazumov s tujimi univerzami na članicah UL

MEDNARODNI SPORAZUMI ČLANIC UL.xlsx