Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS. 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece. 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v treh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-HE-17/15 Glej Javni razpis 2015/16 Zaključen
2 2016 KA1-HE-26/16 Glej Javni razpis 2016/17 Aktiven
3 2017 KA1-HE-03/17 Glej Javni razpis 2017/18 Aktiven
4 2018 še ni dodeljeno Glej javni razpis 2018/19 Aktiven

 

MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ – UNIVERZA V LJUBLJANI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 20. julija 2016 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij ter 29. avgusta in 14. septembra 2017 spremembe tega poziva.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 396 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih, je bila s prijavo uspešna. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 570.780 EUR.

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec: Univerza v Ljubljani ​

Kontakt: Univerzitetna služba  za mednarodno sodelovanje

tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Bibi Ovaska Presetnik
e-naslov: tel: 01/ 241-85-94 

Podporna dokumentacija: