Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo.

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
 • Evropski sosedski instrument (ENI)
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
 • Evropski razvojni sklad (ERS)
 • Partnerski instrument (PI)

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument.

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

 • Mobilnost študentov za študij
 • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja

Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Sodelujoče članice UL:

# 2015 in 2016* 2016*
1 Ekonomska fakulteta Biotehniška fakulteta
2 Fakulteta za računalništvo in informatiko Fakulteta za arhitekturo
3 Filozofska fakulteta Fakulteta za elektrotehniko
4 Medicinska fakulteta Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
5 Pedagoška fakulteta Zdravstvena fakulteta
6 Pravna fakulteta  


Mobilnosti se bodo lahko izvajale le s tistimi partnerskimi institucijami iz držav, za katere je UL na razpisu zaprosila in prejela odobrena sredstva.

Več informacij:

 

Prijava

Članica mora imeti pred izvedbo mobilnosti s partnersko institucijo podpisan Medinstitucionalni sporazum.

Izbrani udeleženci Mednarodne kreditne mobilnosti najkasneje 10 dni do odhoda na mobilnost uredijo podpis obrazcev, in sicer:

Izpolniti morajo tudi spletno vlogo, do katere dostopajo preko spletne strani

Trajanje mobilnosti

Minimalno trajanje mobilnosti študentov je 3 mesece. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu ter glede na predhodne mobilnosti v programu Erasmus+, vendar ne več kot 12 mesecev. Tudi pri Mednarodni kreditni mobilnosti študentov se upoštevajo Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani.

Minimalno trajanje mobilnosti osebja je 5 dni, pri čemer niso upoštevani dodatni dnevi za pot. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu, vendar ne več kot 60 dni.

V primeru mobilnosti za poučevanje, mora osebje opraviti najmanj 8 ur predavanj na teden.

Univerza v Ljubljani je v pogodbenem letu 2015 pridobila sredstva na dveh razpisih. Upravičeno obdobje za mobilnost je do 31. 5. 2017. 

Financiranje

Študenti in osebje so v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost upravičeni do so/financiranja mobilnosti. Financiranje je omejeno in določeno s programom Erasmus+.

Sofinanciranje zajema:

 • mesečno dotacijo za študente oz. dnevno dotacijo za osebje
 • stroške poti
 • stroške vize
 • stroške zdravstvenega zavarovanja

Mesečna dotacija za študente znaša 650 EUR. Obračunska enota je dan. Mesec predstavlja 30 dni.

Dnevna dotacija za osebje znaša 160 EUR. Omenjeni znesek velja od 1. do 14. dne mobilnosti. Od 15. dne dalje znaša dnevna dotacija 70% navedenega zneska, kar je 112 EUR. Dnevna dotacija bo obračunana v skladu s slovensko zakonodajo glede na realne stroške, največ do navedenega zneska.

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva razdalja v eno smer.

# Razdalja v kilometrih Najvišji znesek v EUR
1 100 - 499 180
2 500 - 1999 275
3 2000 - 2999 360
4 3000 - 3999 530
5 4000 - 7999 820
6 8000 in več 1100

Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo).

Strošek vize bo povrnjen glede na realne stroške, ki so dokazljivi z računom.

Vsem udeležencem Mednarodne kreditne mobilnosti Univerza v Ljubljani za odobreni čas mobilnosti krije stroške zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje bo urejeno pred mobilnostjo, ob ustrezni oddaji spletne prijave. 

Predložitev potrdil

Po mobilnosti mora udeleženec Kreditne mobilnosti predložiti naslednja potrdila:

Študenti:

Osebje: