Študenti in osebje so v okviru akcije Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost upravičeni do so/financiranja mobilnosti. Financiranje je omejeno in določeno s programom Erasmus+. Sofinanciranje zajema:

  • mesečno dotacijo za študente oz. dnevno dotacijo za osebje
  • stroške poti
  • stroške vize
  • stroške zdravstvenega zavarovanja 

Mesečna dotacija za odhodne študente znaša 650 EUR. Obračunska enota je dan. Mesec predstavlja 30 dni. 

Dnevna dotacija za odhodno osebje znaša 160 EUR. Omenjeni znesek velja od 1. do 14. dne mobilnosti. Od 15. dne dalje znaša dnevna dotacija 70% navedenega zneska, kar je 112 EUR. Dnevna dotacija bo obračunana v skladu s slovensko zakonodajo glede na realne stroške, največ do navedenega zneska.


Stroški poti
 

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva razdalja v eno smer. 

# Razdalja v kilometrih Najvišji znesek v EUR
1 100 - 499 180
2 500 - 1999 275
3 2000 - 2999 360
4 3000 - 3999 530
5 4000 - 7999 820
6 8000 in več 1100


Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo). 

Strošek vize bo povrnjen glede na realne stroške, ki so dokazljivi z računom. 

Vsem udeležencem Mednarodne kreditne mobilnosti Univerza v Ljubljani za odobreni čas mobilnosti krije stroške zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje bo urejeno pred mobilnostjo, ob ustrezni oddaji spletne prijave.