Dr. Manja KlemenčičDr. Manja Klemenčič članica in predavateljica Sociologije visokega šolstva na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Harvardske univerze v ZDA. Raziskuje, poučuje in svetuje na področju mednarodnega in primerjalnega visokega šolstva, s posebnim poudarkom na vplivu visokošolskih reform na študente.

Manja Klemenčič je glavna urednica revije European Journal of Higher Education (Routledge/Taylor & Francis); je odgovorna urednica poglavja Elite and Mass Higher Education in the 21st Century priInternational Encyclopaedia of Higher Education Systems and Institutions (Springer); je sourednica nove zbirke knjig Understanding student experience in higher education (Bloomsbury) in je članica upravnega odbora združenja Consortium of Higher Education Researchers (CHER) ter članica svetovalnega odbora organizacije Global Forum on Improving University Teaching (IUT). Je tudi članica uredniških odborov revij Policy Reviews in Higher Education, Tertiary Education and Management, Higher Education in Russia and Beyond, Journal of Student Affairs in Africa in The Europa World of Learning.

Manja je magistrirala iz evropskih študij in doktorirala iz mednarodnih študij (politične vede) na Univerzi v Cambridgeu, diplomirala pa iz ekonomije na Univerzi v Mariboru. Bila je raziskovalka ali predavateljica na Harvard Graduate School of Education, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Minda de Gunzburg Center for European Studies na Univerzi Harvard, Center for Business and Government na Univerzi Harvard, Center for European Policy Studies v Bruslju, Center for Educational Management and Higher Education Development na Donavski univerzi Krems v Avstriji, Center for International Higher Education na Bostonskem kolidžu in Department of Politics and International Studies na Univerzi v Cambridgeu. Od leta 2010 je članica Centra za študij edukacijskih politik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki ga vodi prof. Pavel Zgaga.

Manja pogosto svetuje mednarodnim organizacijam in združenjem, vladam, univerzam in nacionalnim agencijam za zagotavljanje kakovosti pri reformah, strategijah in ocenjevanju visokošolskih sistemov in inštitucij ter za nacionalne raziskovalne agencije sodeluje pri izbiri raziskovalnih projektov.

Na spletu: scholar.harvard.edu/manja_klemencic