Študentska tehniška konferenca ŠTeKam

Date: 14.09.2017
Time: 09:00

Location: Ljubljana
Ubication: Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (Aškerčeva cesta 6, Ljubljana)