Zagovor doktorske disertacije (Milić)

Date: 09.02.2018
Time: 16:00

Location: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Ubication: Modra soba Filozofske fakultete v Ljubljani


 Ime in priimek: Uroš Milić

Oddelek za filozofijo

Datum: petek, 9. 2. 2018

Ura in prostor: ob 16:00 uri v predavalnici Modra soba Filozofske fakultete v Ljubljani

Naslov doktorske disertacije: Posamičnost in eksistencialna komunikacija

Mentor: red. prof. dr. Dean Komel

Somentor:  izr. prof. dr. Borut Škodlar