Zagovor doktorske disertacije (Mazi)

Date: 27.02.2018
Time: 16:20

Location: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Ubication: Predavalnica 434 Filozofska fakulteta v Ljubljani


 Ime in priimek: Blaž Mazi

Oddelek za filozofijo

Datum: torek, 27. 2. 2018

Ura in prostor: ob 16:20 uri v predavalnici 434 Filozofske fakultete v Ljubljani

Naslov doktorske disertacije: Estetski problemi sodobnega posredovanja, upodabljanja in ponarejenosti narave

Mentor: red. prof. dr. Lev Kreft