Zagovor doktorske disertacije (Dobrovoljc)

Date: 09.03.2018
Time: 10:00

Location: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Ubication: Modra soba Filozofske fakultete v Ljubljani


  

Ime in priimek: Kaja Dobrovoljc

Oddelek za Slovenistiko

Datum: petek, 9. 3. 2018

Ura in prostor: ob 10:00 uri v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani

Naslov doktorske disertacije: Leksikalne prvine govorjenega jezika v uporabniških spletnih vsebinah: Primer večbesednih diskurznih označevalcev

Mentorica: doc. dr. Darinka Verdonik

Somentor: red. prof. dr. Marko Stabej