Zagovor doktorske disertacije (Klančar)

Date: 02.03.2018
Time: 15:30

Location: Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo
Ubication: Predavalnica PD / predavalnica na dvorišču fakultete


 Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ANITA KLANČAR, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Ugotavljanje obremenitve pitnih, površinskih in odpadnih vod z zdravilnimi učinkovinami in njihovimi metaboliti v Sloveniji«.

 

Javni zagovor bo v petek, 2. marca 2018 ob 15.30 uri, v predavalnici PD / predavalnica na dvorišču fakultete.