Zagovor doktorske disertacije (Meke)

Date: 02.03.2018
Time: 10:00

Location: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Ubication: Predavalnica 343 Filozofska fakulteta v Ljubljani


 Ime in priimek: Katra Meke

Oddelek za Umetnostno zgodovino

Datum: petek, 2. 3. 2018

Ura in prostor: ob 10:00 uri v predavalnici 343 Filozofske fakultete v Ljubljani

Naslov doktorske disertacije: Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: Naročniki in zbiralci

Mentor: red. prof. dr. Matej Klemenčič

Somentor:  red. prof. dr. Nina Kudiš