Univerza v Ljubljani

Univerza-v-LjubljaniUniverza v Ljubljani je ustanova z bogato tradicijo, ustanovljena leta 1919 na podlagi dolge tradicije poučevanja. UL je velika univerza, s 50.000 študenti v več kot 300 dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. UL zaposljuje približno 6.000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu. 

UL slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. 

Univerza v Ljubljani je uvrščena med 500 najboljših univerz na Šanghajski, Timesovi in Webometrics svetovnih lestvicah. 

Univerza v Ljubljani je osrednja in največja izobraževalna ustanova, hkrati pa tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar 30 odstotki vseh registriranih raziskovalcev (po podatkih baze SICRIS). 

Osrednje pedagoško mesto zavzema tudi zato, ker izvaja javno službo na področjih, ki so posebnega družbenega pomena in zagotavljajo ohranjanje narodne identitete.

Ker se zaveda pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, vsako leto bolj razvija tudi tržno dejavnost. UL je tesno povezana s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji, med njenimi partnerji so večnacionalke in najuspešnejša domača podjetja.