Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Biotehniška fakulteta (v nadaljevanju Merila UL BF)           
 

  

Habilitacijska področja UL BF

 

Spletna stran UL BF: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/organiziranost/kadrovska-sluzba/