Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta (v nadaljevanju Merila UL FF)           

Habilitacijska področja UL FF

Spletna stran UL FF: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/Habilitacije