Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta (v nadaljevanju Merila UL FF)           

  • Merila UL FF iz leta 2012
  • Spremembe Meril UL FF, sprejete na seji Senata UL dne xx.xx.xxxx (veljajo od xx.xx.xxxx dalje)
  • Spremembe Meril UL FF, sprejete na seji Senata UL dne xx.xx.xxxx (veljajo od xx.xx.xxxx dalje)

Habilitacijska področja UL FF

Spletna stran UL FF: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/Habilitacije