Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko (v nadaljevanju Merila UL FMF)           

Habilitacijska področja UL FMF

ARHIV