Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Medicinska fakulteta (v nadaljevanju Merila UL MF)           

Habilitacijska področja UL MF

 Spletna stran UL MF: http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/981