Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet (v nadaljevanju Merila UL FPP)           

  • Merila UL FPP iz leta 2012
  • Spremembe Meril UL FPP, sprejete na seji Senata UL dne xx.xx.xxxx (veljajo od xx.xx.xxxx dalje)
  • Spremembe Meril UL FPP, sprejete na seji Senata UL dne xx.xx.xxxx (veljajo od xx.xx.xxxx dalje)

Habilitacijska področja UL FPP